ADUN Tambunan Minanaak Sakadai Monoluod Raha Id Kg Timbou

SAKADAI: Jacob potunui toluod di Dr Jeffrey kumaa di Thomas.

Di HENRY BATING

TAMBUNAN: Pinopobuyu ih Kumoduwo Boyoon Montiri Datuk Seri Dr Jeffrey Kitingan do toluod montok papanau do ababayan ponimungan raha ih toguangon miuhup do Walai Pongubatan Tambunan om JPKK Kg Timbou.

Toluod 100 kilogram wagas dilo nopo nga pinotunui di Surupu do Upis Puru Lansanon Koundangan Pogun (ADUN) Tambunan Jacob E Anap kuminaa di Ponirikohon JPKK Kg Timbou Thomas Angkis.

“Agayo kalansanan di Datuk (Dr Jeffrey) do kaanu oh toluod diti manakadai tulun ginumuan di rumikot mongoi ponoluod do raha,” ka di Jacob.

Pinopobuyu ih Dr Jeffrey do toluod dilo sabaagi do ADUN Tambunan om nogi Puru Parlimen Keningau.

Ababayan miuhup nopo dilo nga montok momogonop raha poingopi id walai pongubatan hiti ih gunoon kopio ontok timpu poinguwung diti montok manakadai kopongubatan susumakit.

Koponoluadan raha nopo dilo nga napalan papanahon id balai raya Kg Timbou do toruruhai diti.

scroll to top