Ellron Nosiliu Tindapou Pirumaan Kalawon Pensiangan

ELLRON Kalawon Pensiangan

KENINGAU: Nakapanau oh Pirumaan Kalawon momuruan Parti Solidariti Tanah Airku (STAR) Sabah Boogian Nabawan ih notindapahan di Montiri Komulakan om Sipoot Sabah Datuk Ellron Alfred Angin.

Ontok pinirumaan dilo, pinopointalang ih Ellron do winakas momuruan pulitik id boogian ngawi oponsol kopio montok mongintutun do toguangon manakadai mogigiyon rumamit do kounalan mantad porinta.

“Agayo kalansanan do parti do kaanu oh momuruan ngawi STAR id Boogian Nabawan papawakas do ponoguangan kumaa mogigiyon id watas,” ka di Ellron tu isio po nogi kawagu oh Kumoduwo Porosidin do Parti STAR Sabah.

Pirumaan nakapanau id Mee Woo Resort nopo dilo nga nakapaampai nogi do kinopotunuian foom kosuangan kumaa parti doid parti boogian STAR Nabawan.

Pinopotunui do foom kosuangan nopo nga ih songulun momuruan kinoiyonon id watas Nabawan, Empir Andingos.

Poingampai nogi potindapou do ontok dilo ih Luguan Boogian STAR Nabawan, Osman Aganduk, Monunurat Pulitik di Montiri, Jre Jreneus Pagut, Exco Koonduan STAR Sabah, Rashna Angin om momuruan ngawi parti dilo id Boogian Sook.

scroll to top