Koposion id KK au milo tongkiadan tu poinsikul poingkalaja tina om tapa

SADA Tahata mantad bawang di oniting om ananatau id kampung.

Di HENRY BATING

Kotob 2

BOROS ka di apa ku, bawang Moyog ponong id Babagon nopo nga koiyonon do tinagal di bobos nokopogulu.

Mantad dilo, siniliu do poomitanan oh bawang tinagal dilo id pototongkop do Sabah.

Bawang tinagal id Sabah nga nomitanan nogi do piipiro kinoiyonon ponong id pogun Sarawak.

Pamanahan poinsakai do korita tumakad sumigampot do Gunung Emas nopo nga osogit opurimanan.

Mantad dii, kosoruan soira do korikot id tindalanon dilo, kopuriman oku do muab-uab titiodop gisom kobolong.

Pamanahan do muli id kampung mogowit kopurimanan do ohundol nga osonong do sorohon tu kopogumbaya momoli-moli, makan om minum id tindalanon.

Ogumu oh koumbayaan miagal hilo id Gunung Alab, Sunsuron, Tambunan om Rompon pogulu ih do korikot id Keningau.

TAKANO Linopot koubasanan mangakan id kampung mantad gulu-gulu po.

Iso nopo kounsikaan tagayo ku nga soira do korikot id walai do todu om taki ku hilo id kampung.

Otimung kamaman, kominan om pinsan ku ngawi do mogirurumoh. Ontok orikot oh timpu do makan, mogitorungak ikoi ngawi id sirang do sumambayang pogulu ih do tumimpuun makan.

Takano om Kanas di posurungon nga okon ko ih miagal kasari-sari di onsokon do tina ku id walai dagai id KK.

Id walai do todu om taki ku, makan ikoi do takano linopot, rinapa do sada tahata mantad bawang om kiwaa nogi pinurok manuk miagal di akanon kasari sari dagai id KK.

RINAPA manuk di kiwaa id kampung om nogi kakadaian

Nung kiwaa paantakan, orohian oku ih daa poingiyon id kampung miampai do taki om todu ku.

Nga au milo do tongkiadan id KK tu hilo oku poinsikul om hilo nogi tapa om tina ku do pakalaja.

Ingkaa no susuian ku. Kounsikaan ngawi diti gambal mantad pesbuk pinaatod di Francis Charles om Maria Cylla. – nopupusan

scroll to top